Zvířata se na nic nevyptávají a nabízejí přátelství
a lásku každému, kdo se k nim chová laskavě a pozorně.

 

Už v dávné minulosti využívali lidé těsného soužití se zvířaty
nejen k přežití a práci, ale také k léčebným účelům. V dnešní
době už víme i o jejich blahodárném působení na psychiku
člověka – kontakt se zvířaty vyvolává pozitivní pocity a pomáhá proti stresu.