Canisterapeutické zkoušky 24.4.2016

05.05.2016 10:52

Letos na jaře - a to  v neděli  24.4.2016 - jsme spolu s mými kolegy uspořádali již 6. Zkoušky terapeutických psů. Mám opravdu velkou radost, že se Zkoušky konané na Palatě stávají tradicí.

Blahopřeji  tak 8 z 11-ti týmů, které se Zkoušky účastnily, k jejich složení. Velice potěšující je, že 2  týmy, které na podzim nezvládly poslušnost, se na jarní Zkoušky připravily a zvládly ji na výbornou. Celkově můžu říct, že poslušnost a ovladatelnost psa byla na velmi dobré úrovni.

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se hladkém průběhu Zkoušek podíleli:

 

MVDr. Petře Makaloušové - za veterinární podporu

Romaně Fajmanové - za posuzování speciálních cviků a administrativu

Mgr. Aleně Sedlačíkové - za celkovou podporu

Adamu Holeksovi - za posouzení poslušnosti a ovladatelnosti

Ing. Ivanu Bendovi - za skvělé fotky

 

Další poděkování pak patří zaměstnancům a uživatelům Palaty, kteří svou vstřícností a ochotou pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru, která každé konání Zkoušek provází.

 

https://ustemberku.rajce.idnes.cz/Zkousky_CT_24.4.2016/